GRC YAPI | Hizmetler

Hizmetler

Danışmanlık

• Cephe kaplamalarına yönelik bütçenin oluşturularak, farklı malzeme kullanımları ve fiyat farklılıkların raporlanması, konsept proje uyumlu cephe malzeme alternatiflerinin sunulması

• Cephe ses yalıtım değerlerinin malzeme seçimlerine göre irdelenmesi

• Mimari mekanik/elektrik dizayn genel gereklilikleri ile maliyetlerini baz alarak cephe bölüntülerinin geliştirilmesinin sağlanması

• İş programı hazırlanmasında idareye yardımcı olunması

• Cephe temizliği ile ilgili tavsiyelerde bulunması, bina statiğini etkileyecek noktalarda gerekli verilerin hazırlanmasına yardımcı olunması

• Statik sistem yük değerlerinin sonlandırılması

• Bütçe analizi (maliyet- kar analizi)

Projelendirme

• Yüklenici tarafından hazırlanmış olan proje çizimlerinin kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması

• Tüm detay projelerinin ihale şartlarına uygun olarak yürütüldüğünün takibi, düzeltilmesi ve onayı

• Malzeme numuneleri ve spesifikasyon kontrol ve değerlendirmelerinin yapılması

• Tüm cephe sistemlerinin ilişkili yapı elemanları ile detay koordinasyonun sağlanması

İmalat ve Montaj

• Yüklenici fabrikasında yapılan üretimin kontrolü, denetlenmesi, sıkıntılı ve özel çözüm gerektiren konularda İşverene geri bildirim verilmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesi

• Teknik teçhizatın ve organizasyonun yeterliliğinin kontrolü ve raporlanması

• Montajın belirlenen sistem ve kriterlere uygun yapıldığının periyodik kontrollerinin yapılması ve raporlanması

• Yapılan montaj teknik uygunluğunun ve ölçü toleransının kontrolü

Danışmanlık

• Cephe kaplamalarına yönelik bütçenin oluşturularak, farklı malzeme kullanımları ve fiyat farklılıkların raporlanması, konsept proje uyumlu cephe malzeme alternatiflerinin sunulması

• Cephe ses yalıtım değerlerinin malzeme seçimlerine göre irdelenmesi

• Mimari mekanik/elektrik dizayn genel gereklilikleri ile maliyetlerini baz alarak cephe bölüntülerinin geliştirilmesinin sağlanması

• İş programı hazırlanmasında idareye yardımcı olunması

• Cephe temizliği ile ilgili tavsiyelerde bulunması, bina statiğini etkileyecek noktalarda gerekli verilerin hazırlanmasına yardımcı olunması

• Statik sistem yük değerlerinin sonlandırılması

• Bütçe analizi (maliyet- kar analizi)

Projelendirme

• Yüklenici tarafından hazırlanmış olan proje çizimlerinin kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması

• Tüm detay projelerinin ihale şartlarına uygun olarak yürütüldüğünün takibi, düzeltilmesi ve onayı

• Malzeme numuneleri ve spesifikasyon kontrol ve değerlendirmelerinin yapılması

• Tüm cephe sistemlerinin ilişkili yapı elemanları ile detay koordinasyonun sağlanması

İmalat ve Montaj

• Yüklenici fabrikasında yapılan üretimin kontrolü, denetlenmesi, sıkıntılı ve özel çözüm gerektiren konularda İşverene geri bildirim verilmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesi

• Teknik teçhizatın ve organizasyonun yeterliliğinin kontrolü ve raporlanması

• Montajın belirlenen sistem ve kriterlere uygun yapıldığının periyodik kontrollerinin yapılması ve raporlanması

• Yapılan montaj teknik uygunluğunun ve ölçü toleransının kontrolü